Sverigehälsan
Sverigehälsan

Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1

Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-12020-11-27T09:10:18+01:00

Project Description

HemPopulära, Halvdistans, KBT, PsykoterapiGrundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1
START

Göteborg: 27 nov 2020
Malmö: 28 jan 2021
Stockholm: 12 feb 2021

LÄNGD

4 terminer

KOSTNAD

26 250 kr inkl. moms/termin

LADDA NED PROSPEKT

Göteborg
Malmö
Stockholm

Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Du ansöker till utbildningen via detta webbformulär. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat den plats du erbjuds blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler: Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms.
  Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer.
  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen.
  Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning.
  Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Grundläggande psykoterapiutbildning i Malmö, Göteborg och Stockholm – Studera till KBT-terapeut på halvdistans under 4 terminer – parallellt med ditt arbete!
Hos oss kan du studera till KBT-terapeut på halvdistans under 4 terminer parallellt med ditt arbete. KBT är idag den snabbast växande terapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på behandlare med rätt kompetens och utbildningsbakgrund. Några av de främsta tillämpningsområdena är ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan och i arbete med organisation och utveckling.

Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1

Om utbildningen

Vår psykoterapiutbildning med inriktning KBT passar dig som

 • vill uppnå de färdigheter och grundläggande kunskaper som krävs för att bedriva kognitiv beteendeterapi under handledning
 • vill utvecklas inom din yrkesroll och integrera KBT i ditt arbete
 • vill utbilda dig vidare inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut*

KBT är en strukturerad, aktiv och målinriktad psykoterapiform som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation genom att kartlägga och behandla samspelet mellan tankar, känslor och beteenden. Fokus läggs på det salutogena perspektivet och preventionens roll vid olika psykoterapeutiska metoder inom vård och behandling. En stor del av den senare utvecklingen inom kognitiv beteendeterapi handlar om medveten närvaro samt olika former av acceptans och validering som också innefattas av utbildningen. Stor vikt läggs vid praktisk träning både individuellt och i grupp för att skapa en trygg och utvecklande plattform inför framtida samtal och behandlingsarbete.

* Utbildningen uppfyller kriterierna som grundutbildning för dig som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare steg-2). För resterande behörighetskrav se respektive utbildningsinstans med legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi.

Innehåll

Kursmoment

 1. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, funktionell analys
 2. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT
 3. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi
 4. Psykoterapi under handledning (120 timmar i grupp)
 5. Egenterapi (20 timmar individuellt, 50 timmar i grupp)

Utbildningen organiseras i enlighet med Högskoleverkets rekommendationer för grundutbildningen, tidigare steg-1 av psykoterapiutbildning.

Läkare under specialistutbildning uppmanas att före ansökan och eventuellt deltagande kontrollera med sin utbildningsinstitution att vår utbildning fyller de specifika kraven.

Handledning
120 timmar handledning sker i grupper om fyra deltagare. Handledningen påbörjas i slutet av första terminen och pågår i tre terminer, i snitt 40 timmar per termin. Terapipatienter väljs i samråd med handledaren. I handledningen integreras teoretiska kunskaper och tidigare professionella erfarenheter i det psykoterapeutiska arbetet. Handledaren har speciell handledarkompetens. Handledningen äger rum på handledarens mottagning eller i Sverigehälsans lokaler.

Behandlingsrapporter
Varje kursdeltagare gör en skriftlig sammanfattningar av den terapi som bedrivits under handledning. Rapporterna utgör en grund för examinationen och ska godkännas av handledaren och lärarna för metodkursen.

Egen psykoterapi
Du ska själv genomgå egen psykoterapi för att skaffa dig god kännedom om den egna personligheten. Oavsett framtida inriktning och yrkesroll är det en förutsättning att ha god självkännedom med förmåga att kunna växla mellan egna och andras perspektiv på problem och hur de kan lösas. Psykoterapin kan ske individuellt (20 timmar) eller i grupp (50 timmar) och bör påbörjas senast under första studieterminen. Den egna psykoterapin ska ha kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Psykoterapeuten ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. Pågående eller nyligen avslutad psykoterapi kan räknas.

Pedagogik
Utbildningens pedagogik är genomgående aktiv. Med detta menas att lärarna för de olika delarna av utbildningen utgår från att de studerande inhämtat kunskaper om innehållet inför undervisningen. Detta görs genom ett aktivt bearbetande av litteratur och annat material enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av innehållet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

Lärare

Kursledare för utbildningen i Stockholm och Malmö är Lis Johles, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. I Göteborg är det Jan-Eric Jönsson, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. De undervisar också på utbildningen tillsammans med en rad yrkesverksamma och legitimerade psykoterapeuter.
Alla föreläsare

Utbildningsansvarig är Peter Stjernfeldt, Sverigehälsan. För kontakt gällande utbildningen välkommen att kontakta honom på 040-698 60 18 eller peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande.
 • Utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande eller psykosocialt arbete.
 • I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i ett beteendevetenskapligt ämne motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.
 • I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör lokalmässigt kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

Urval

Urval bland behöriga sökanden sker på det sätt som ledningen för utbildningen bestämmer. Därefter sker en samlad bedömning av den sökandes teoretiska utbildning, yrkeserfarenhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen.

Följande kriterier tas i beaktande:

a) Om sökanden har grundläggande och särskild behörighet.

b) Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

c) Tidigare kurser inom beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska ämnen.

d) Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.

e) Tidigare genomgångna utbildningar i kognitiv beteendeterapi exempelvis orienteringsutbildning i kognitiv beteendeterapi.

f) Intervjuer med sökande.

Datum

GÖTEBORG

Termin 1

27 nov 2020

11 dec 2020

29 jan 2021

12 feb 2021

26 feb 2021

12 mars 2021

26 mars 2021

23 april 2021

7 maj 2021

21 maj 2021

Plats: Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg

MALMÖ

Termin 1

28 jan 2021

11 feb 2021

11 mars 2021

25 mars 2021

8 april 2021

22 april 2021

5 maj 2021

20 maj 2021

3 juni 2021

17 juni 2021

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3, 217 54 Malmö

STOCKHOLM

Termin 1

12 feb 2021

26 feb 2021

12 mars 2021

26 mars 2021

9 april 2021

23 april 2021

7 maj 2021

21 maj 2021

4 juni 2021

Plats: Sverigehälsan, Hammarby Fabriksväg 61, 120 30 Stockholm

Kostnad

 • Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms
 • Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer
 • Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen
 • Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning
 • Kostnad för kurslitteratur tillkommer

Fakturering sker vid kursstart
Du får en faktura till den adress du angivit i samband med att kursen startar.

Räntefri avbetalning i upp till 24 månader
Delbetala utbildningen via vår samarbetspartner Human Finans.

Human Finans

Individuell avbetalningsplan
Kontakta oss gärna så kommer vi fram till en lösning som passar dig.

Avbokning:

 • Avbokning ska ske skriftligen minst 5 veckor innan kursstart. Som avbokningsdag räknas det datum då vi mottar din avbokning.
 • Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
START

Göteborg: 27 nov 2020
Malmö: 28 jan 2021
Stockholm: 12 feb 2021

LÄNGD

4 terminer

KOSTNAD

26 250 kr inkl. moms/termin

LADDA NED PROSPEKT

Göteborg
Malmö
Stockholm

Grundutbildning i psykoterapi med inriktning KBT – Steg-1

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Du ansöker till utbildningen via detta webbformulär. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat den plats du erbjuds blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler: Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 26 250 kr inkl. moms.
  Kostnad för grupphandledning tillkommer med ca 18 000 kr inkl. moms per termin under tre terminer.
  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen.
  Total kostnad för 4 terminer: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning.
  Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Deltagarröster

Alla deltagarröster →

Deltagarröster

Alla deltagarröster →

HAR DU FRÅGOR?

Är du intresserad av eller har frågor om utbildningen? Skicka in en intresseanmälan!
Eller kontakta oss direkt på telefon 040-698 60 00 så hjälper vi dig direkt.
Vill du att vi kontaktar dig så fyll i dina kontaktuppgifter och eventuella frågor så återkommer vi till dig så inom kort!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Till toppen