Sverigehälsan
Sverigehälsan

Uppdragsutbildning för verksamheter och företag

För verksamheter2020-12-02T08:38:58+01:00

Vi hjälper er verksamhet att utvecklas

Låt oss ta hand om nästa kunskapssatsning! Välkommen att skicka in en förfrågan eller kontakta oss direkt för en dialog om kompetensutveckling och uppdragsutbildning. Vi hjälper redan en rad privata och offentliga verksamheter att utvecklas.

Tillsammans tar vi fram rätt utbildning utifrån era förutsättningar så att den motsvarar era behov och förväntningar både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Utbildningen kan utföras på plats hos er, i våra lokaler eller på distans med hjälp av digitala verktyg – där det passar er bäst.

Sverigehälsan Företagsutbildning

Vi hjälper er verksamhet att utvecklas

Låt oss ta hand om nästa kunskapssatsning! Välkommen att skicka in en förfrågan eller kontakta oss direkt för en dialog om kompetensutveckling och uppdragsutbildning. Vi hjälper redan en rad privata och offentliga verksamheter att utvecklas.

Tillsammans tar vi fram rätt utbildning utifrån era förutsättningar så att den motsvarar era behov och förväntningar både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Utbildningen kan utföras på plats hos er, i våra lokaler eller på distans med hjälp av digitala verktyg – där det passar er bäst.

Sverigehälsan Företagsutbildning
Sverigehälsan Företagsutbildning

Vi hjälper er verksamhet att utvecklas

Låt oss ta hand om nästa kunskapssatsning! Välkommen att skicka in en förfrågan eller kontakta oss direkt för en dialog om kompetensutveckling och uppdragsutbildning. Vi hjälper redan en rad privata och offentliga verksamheter att utvecklas.

Tillsammans tar vi fram rätt utbildning utifrån era förutsättningar så att den motsvarar era behov och förväntningar både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Utbildningen kan utföras på plats hos er, i våra lokaler eller på distans med hjälp av digitala verktyg – där det passar er bäst.

Skicka förfrågan →

Varför ska ni välja Sverigehälsan?

Våra utbildningsinsatser utgår alltid från aktuell forskning och vi inkluderar alltid en stor del praktisk träning. Allt för att kunskaperna ska implementeras med bästa resultat efter avslutad utbildning.

Vårt mål är alltid att förmedla tillämpningsbara kunskaper för just er verksamhet, och ett tydligt och mätbart resultat. Genom våra samarbeten med erfarna och pedagoger som själva är yrkesaktiva inom sitt utbildningsområde får våra utbildningsinsatser stark verklighetsförankring och hög relevans.

Vi erbjuder företagsanpassad utbildning inom
 • Samtal och kommunikation
 • Stress och stresshantering
 • Organisationsutveckling
 • Ledarskap
 • Kognitiv beteendeterapi – KBT
 • Grundläggande psykologi
 • Konflikt- och krishantering
 • Mindfulness och självmedkänsla
 • Hälsoutveckling och arbetsmiljö
 • Behandlingsmetoder utifrån evidensbaserad praktik

Varför ska ni välja Sverigehälsan?

Våra utbildningsinsatser utgår alltid från aktuell forskning och vi inkluderar alltid en stor del praktisk träning. Allt för att kunskaperna ska implementeras med bästa resultat efter avslutad utbildning.

Vårt mål är alltid att förmedla tillämpningsbara kunskaper för just er verksamhet, och ett tydligt och mätbart resultat. Genom våra samarbeten med erfarna och pedagoger som själva är yrkesaktiva inom sitt utbildningsområde får våra utbildningsinsatser stark verklighetsförankring och hög relevans.

Vi erbjuder företagsanpassad utbildning inom
 • Samtal och kommunikation
 • Stress och stresshantering
 • Organisationsutveckling
 • Ledarskap
 • Kognitiv beteendeterapi – KBT
 • Grundläggande psykologi
 • Konflikt- och krishantering
 • Mindfulness och självmedkänsla
 • Hälsoutveckling och arbetsmiljö
 • Behandlingsmetoder utifrån evidensbaserad praktik
Skicka förfrågan →
Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik

Med evidensbaserad praktik (EBP) strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken. Syftet med EBP är att öka möjligheterna att hjälpa de vi jobbar med. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Det finns goda skäl att arbeta evidensbaserat. När man ingriper i andra människors liv bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap. Det skulle vara oetiskt att inte använda den bästa möjliga evidensbaserade kunskap och forskning som finns att tillgå, som har vetenskapligt stöd och verkliga exempel på positiv förändring.

Med evidensbaserade praktiker förbättrar vi möjligheten att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens och främjar utveckling. Inom dessa områden samarbetar vi med certifierade/licenserade metodutbildare med lång erfarenhet. Flera av dessa är också metodägare.

Evidensbaserade metoder och kunskapsområden
 • ACRA – Adolescent Community Reinforcement Approach
 • BVS-metoden – Färdighetsträning för att vuxna och barn ska lyckas
 • CRA – Community Reinforcement Approach
 • Din bror – färdighetsträning för nyanlända pojkar
 • ERASOR – Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Familjebehandling med KBT
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • Kat-Kitt – Kognitiv affektiv träning
 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • Kris & krisstöd
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • MI – Motiverande samtal
 • MBSR – Mindfulnessbaserad stressreduktion
 • MSC – Mindful Self-Compassion
 • Sexuella beteendeproblem
 • Spelmissbruksbehandling med KBT
 • Trauma och posttraumatiskt stressyndrom – PTSD
 • Tydliggörande pedagogik – tydlighet för en fungerande vardag
 • ÅP – Återfallsprevention
 • PATRIARK – strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld
 • SARA:SV – strukturerade professionella bedömningar av risk för upprepat partnervåld

Önskar ni utbildning inom någon metod som inte finns i listan? Kontakta oss gärna i alla fall så undersöker vi om vi kan bistå eller förmedla kontakt till någon som kan det!

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik

Med evidensbaserad praktik (EBP) strävar man efter att vård och omsorg ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken. Syftet med EBP är att öka möjligheterna att hjälpa de vi jobbar med. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Det finns goda skäl att arbeta evidensbaserat. När man ingriper i andra människors liv bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap. Det skulle vara oetiskt att inte använda den bästa möjliga evidensbaserade kunskap och forskning som finns att tillgå, som har vetenskapligt stöd och verkliga exempel på positiv förändring.

Med evidensbaserade praktiker förbättrar vi möjligheten att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens och främjar utveckling. Inom dessa områden samarbetar vi med certifierade/licenserade metodutbildare med lång erfarenhet. Flera av dessa är också metodägare.

Evidensbaserade metoder och kunskapsområden
 • ACRA – Adolescent Community Reinforcement Approach
 • BVS-metoden – Färdighetsträning för att vuxna och barn ska lyckas
 • CRA – Community Reinforcement Approach
 • Din bror – färdighetsträning för nyanlända pojkar
 • ERASOR – Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Familjebehandling med KBT
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • Kat-Kitt – Kognitiv affektiv träning
 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • Kris & krisstöd
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • LAB – Lågaffektivt bemötande
 • MI – Motiverande samtal
 • MBSR – Mindfulnessbaserad stressreduktion
 • MSC – Mindful Self-Compassion
 • Sexuella beteendeproblem
 • Spelmissbruksbehandling med KBT
 • Trauma och posttraumatiskt stressyndrom – PTSD
 • Tydliggörande pedagogik – tydlighet för en fungerande vardag
 • ÅP – Återfallsprevention
 • PATRIARK – strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld
 • SARA:SV – strukturerade professionella bedömningar av risk för upprepat partnervåld

Önskar ni utbildning inom någon metod som inte finns i listan? Kontakta oss gärna i alla fall så undersöker vi om vi kan bistå eller förmedla kontakt till någon som kan det!

Skicka förfrågan →
TIDIGARE UPPDRAG

Nedan ser du några exempel på uppdragsutbildningar vi genomfört. Vi berättar gärna om fler och kan förmedla kontakt till referenser. Hör av dig!

TIDIGARE UPPDRAG

Nedan ser du några exempel på uppdragsutbildningar vi genomfört. Vi berättar gärna om fler och kan förmedla kontakt till referenser. Hör av dig!

Load More Posts
Load More Posts

Intresseanmälan

HAR DU FRÅGOR?

Är du intresserad av eller har frågor om utbildningen? Skicka in en intresseanmälan!
Eller kontakta oss direkt på telefon 040-698 60 00 så hjälper vi dig direkt.
Vill du att vi kontaktar dig så fyll i dina kontaktuppgifter och eventuella frågor så återkommer vi till dig så inom kort!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Till toppen