HemBlogg, Uppdrag företagsutbildningNPF-säkring för ungdomshemmet Björkbacken
UPPDRAG

NPF-säkring för SiS ungdomshem

“NPF-säkring”

Ungdomshemmet Björkbacken efterfrågade en NPF-säkring för att öka kunskapen om olika neuropsykiatriska diagnoser och hade även behov av verktyg för att kunna bygga en fungerande vardag med anpassat stöd för sina klienter. Björkbacken tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik och psykisk ohälsa, ibland även med inslag av kriminalitet och missbruk.

Syftet med utbildningen är att lära sig VAD man behöver göra, VARFÖR vissa saker behöver anpassas och HUR man ska göra det. Upplägg och innehåll för utbildningen har diskuterats fram av kursledaren Jeanette Johansson-Ånmark och Linda Suslin-Spiess, institutionschef på Björkbacken.

All personal, ca 60 personer, utbildades under tre dagar. En fördjupningsdel under ytterligare tre dagar kommer att utföras för en av avdelningarna som ska ändra inriktning. Uppdraget påbörjades under våren 2020 och under hösten 2020 ges även fem uppföljningstillfällen.

NPF-säkringen utförs av Sverigehälsans Jeanette Johansson-Ånmark, socialpedagog med steg-1-kompetens inom systemteori (familjeterapi) som även är utbildad inom bland annat lösningsinriktad pedagogik, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Jeanette har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former och lång erfarenhet av arbete med människor med ökade sårbarheter och stresskänslighet.

UPPDRAG

NPF-säkring för SiS ungdomshem

“NPF-säkring”

Ungdomshemmet Björkbacken efterfrågade en NPF-säkring för att öka kunskapen om olika neuropsykiatriska diagnoser och hade även behov av verktyg för att kunna bygga en fungerande vardag med anpassat stöd för sina klienter. Björkbacken tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik och psykisk ohälsa, ibland även med inslag av kriminalitet och missbruk.

Syftet med utbildningen är att lära sig VAD man behöver göra, VARFÖR vissa saker behöver anpassas och HUR man ska göra det. Upplägg och innehåll för utbildningen har diskuterats fram av kursledaren Jeanette Johansson-Ånmark och Linda Suslin-Spiess, institutionschef på Björkbacken.

All personal, ca 60 personer, utbildades under tre dagar. En fördjupningsdel under ytterligare tre dagar kommer att utföras för en av avdelningarna som ska ändra inriktning. Uppdraget påbörjades under våren 2020 och under hösten 2020 ges även fem uppföljningstillfällen.

NPF-säkringen utförs av Sverigehälsans Jeanette Johansson-Ånmark, socialpedagog med steg-1-kompetens inom systemteori (familjeterapi) som även är utbildad inom bland annat lösningsinriktad pedagogik, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Jeanette har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former och lång erfarenhet av arbete med människor med ökade sårbarheter och stresskänslighet.