Sverigehälsan
Sverigehälsan

Trauma och PTSD

Trauma och PTSD2020-11-26T15:33:33+01:00

Project Description

HemKris & traumaTrauma och PTSD
START

Stockholm: 18 mars 2021
Malmö: 19 april 2021

LÄNGD

4 dagar

KOSTNAD

11 900 kr inkl. moms

LADDA NED PROSPEKT

Prospekt

LADDA NED BLANKETT FÖR ANMÄLAN

Anmälningsblankett

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 11 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1190 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

En trauma-utbildning med fokus på bemötande, stöd och behandling från ett KBT-perspektiv

Trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en traumautbildning för dig som i ditt arbete möter människor som upplevt svåra händelser som utsatthet för våld, sexuella övergrepp, krig, allvarliga olyckor eller liknande och vill öka din kunskap om trauma och traumatisering. Fokus för innehållet ligger på bemötande, stöd och behandling utifrån ett KBT-perspektiv.

Utbildningen ges under fyra dagar och erbjuder praktiska verktyg i bemötandet och arbetet med traumatiserade personer. Teori varvas med praktiska moment i form av diskussion, fallbeskrivningar och övningar kopplade till de teoretiska momenten. Kursen innehåller även en översiktlig genomgång av effektiv KBT-behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Erfarna legitimerade psykologerna Hanna Dimbodius och Marja Onsjö leder utbildningen. Bägge har många års erfarenhet av behandlingsarbete med traumatiserade barn och vuxna och både utbildar och handleder i Sverige och internationellt.

Trauma och PTSD

Om utbildningen

Vår traumautbildning riktar sig främst till dig som är yrkesverksam inom vård, skola och omsorg där man möter människor som upplevt svåra händelser. Bland våra tidigare deltagare märks till exempel kuratorer, skolpersonal, läkare, sjuksköterskor, psykologer, socialsekreterare och personal på olika typer av boenden.

Innehåll

Dag 1
Traumateori och bedömning, grundläggande psykotraumatologi – vad är trauma, vad innebär traumatisering? Vad händer i hjärnan och hur påverkar det tankar, känslor och beteenden. Genomgång av diagnosen PTSD enligt DSM-V och skattningsskalor. Grundläggande kunskap om dissociation. Påverkan på anknytningsmönster och inlärning och vad det innebär för skapandet av en terapeutisk allians. Sekundär traumatisering – så tar vi hand om oss själva i arbetet med traumatiserade.

Dag 2
Stabiliserande åtgärder i praktiken; yttre stabilisering, psykoedukation, avslappningstekniker, affektreglering och kognitiv omstrukturering. Traumamedvetet förhållningssätt och relationen som verktyg.

Dag 3
Komplex traumatisering och arbete med särskilt utsatta grupper såsom ensamkommande flyktingbarn, socioekonomiskt utsatta och individer som upplevt sexuella övergrepp, våld och missbruk. “Kulturell kompetens” och att arbeta med tolk.

Dag 4
Evidensbaserad traumafokuserad KBT: emotionell bearbetningsteori, traumafokuserad KBT (TF KBT) för barn och unga och Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE) för unga och vuxna.

Lärare

Hanna Dimbodius är legitimerad psykolog och certifierad utbildare och handledare i Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE). Hanna har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med traumatiserade vuxna och barn, såväl inom psykiatri som privat verksamhet. Hanna driver KriTra, Kris- och Traumapsykologi AB och undervisar och handleder både i Sverige och internationellt, till exempel vid Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet. Hon gör även uppdragsutbildningar genom United Nations Development Program (UNDP) och inom socialtjänst, psykiatri och primärvård.

Marja Onsjö är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete, handledning och utbildning i traumafokuserad KBT inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Hon utbildar och handleder personal både i Sverige och internationellt, inom bland annat socialtjänsten, på ungdomsmottagningar, skolor, HVB-hem och genom UNDP i traumateori, bemötande och förhållningssätt. Utöver detta är Marja även doktorand vid Psykologiska institutionen i Göteborg där hon forskar kring barn och unga som utsatts för våld i hemmet.

Alla föreläsare

Datum

STOCKHOLM

Block 1
18 – 19  mars 2021

Block 2
15 – 16 april 2021

Plats: Sverigehälsan, Hammarby Fabriksväg 61, 120 30 Stockholm

MALMÖ

Block 1
19 – 20 april 2021

Block 2
24 – 25 maj 2021

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3, 217 54 Malmö

Utbildningskostnad

11 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1 190 kr inkl. moms.

Fakturering sker vid kursstart
Du får en faktura till den adress du angivit i samband med att kursen startar.

Räntefri avbetalning i upp till 24 månader
Delbetala utbildningen via vår samarbetspartner Human Finans.

Human Finans

Avbokning

 • Avbokning ska ske skriftligen minst 5 veckor innan kursstart. Som avbokningsdag räknas det datum då vi mottar din avbokning.
 • Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
START

Stockholm: 18 mars 2021
Malmö: 19 april 2021

LÄNGD

4 dagar

KOSTNAD

11 900 kr inkl. moms

LADDA NED PROSPEKT

Prospekt

LADDA NED BLANKETT FÖR ANMÄLAN

Anmälningsblankett

 • Information om hantering av personuppgifter
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
 • Utbildningskostnad

  Utbildningskostnad: 11 900 kr inkl. moms varav anmälningsavgift ingår med 1190 kr inkl. moms. Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt:

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Avbokning

  Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.
 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Deltagarröster

Kajsa Liedén

Kajsa arbetar med stressrelaterad problematik och har gått vår instruktörsutbildning i mindfulness.

Alla deltagarröster →

Deltagarröster

Kajsa Liedén

Kajsa arbetar med stressrelaterad problematik och har gått vår instruktörsutbildning i mindfulness.

Alla deltagarröster →

HAR DU FRÅGOR?

Är du intresserad av eller har frågor om utbildningen? Skicka in en intresseanmälan!
Eller kontakta oss direkt på telefon 040-698 60 00 så hjälper vi dig direkt.
Vill du att vi kontaktar dig så fyll i dina kontaktuppgifter och eventuella frågor så återkommer vi till dig så inom kort!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Till toppen