Sverigehälsan
Sverigehälsan

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT

Grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT2020-11-27T16:33:38+01:00

Project Description

HemHalvdistans, PsykoterapiGrundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning – steg-1 PDT
START

Malmö: 21 januari 2022

LÄNGD

4 terminer

KOSTNAD

27 900 kr inkl. moms/termin

LADDA NED PROSPEKT

Prospekt

LADDA NED BLANKETT FÖR ANSÖKAN

Ansökningsblankett

Grundutbildning i psykoterapi med PDT – Steg-1

 • [modal_text_link name="notice" class="gfield_description" id=""]Information om hantering av personuppgifter[/modal_text_link] [modal name="notice" title="Hantering av personuppgifter" size="big" background="" border_color="" show_footer="no" class="" id=""]

  För att kunna söka utbildningar och kurser via sverigehalsan.se behöver du lämna ifrån dig personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, Personnummer (det går även att söka om man saknar svenskt personnummer), E-postadress, Adress, Telefonnummer samt Ansökningshandlingar (d.v.s. eventuella betyg och arbetsgivarintyg etc.). Sverigehälsan AB använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig och utifrån dina ansökningshandlingar bedöma om du uppfyller behörighetskraven för utbildningen eller kursen samt ge ansökan ett urvalsvärde.

  Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Sverigehälsan AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som Sverigehälsan AB behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Sverigehälsan AB behandlar om dig.

  [/modal]
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Du ansöker till utbildningen via detta webbformulär. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat den plats du erbjuds blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler: Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms.

  Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms.

  I kursavgiften ingår teori. föreläsningar och seminarier. Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer.

  Total kostnad för 4 terminer: 111 600 kr inkl. moms samt 60 000 inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. Kostnaderna för individuell handledning ingår ej i kurskostnaden.

  Kurslitteratur ingår ej, och beräknas till ca. 1 400 kr per termin. Antagning sker efter intervju.

  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt (sätt ett kryss vid önskat val):

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning i Malmö

En utbildning för dig som vill ha redskap för att främja psykisk hälsa och personlig utveckling hos dina klienter med hjälp av psykodynamiskt inriktat stöd och behandling. Denna inriktning lägger tonvikt på människan som en relaterande varelse med en inre värld bestående av tidigare upplevelser och erfarenheter. Utbildningen främjar också din egen personliga utveckling där närvaro, äkthet, självreflektion och empati är betydelsefulla delar. Vi vill ge dig förutsättningar att öka din inlevelseförmåga för att se sig själv utifrån och klienten inifrån (mentaliseringsförmåga). Du som söker är troligtvis behandlande personal inom t.ex. primärvård, psykiatri, skola, kyrka och socialtjänst eller liknande. Utbildningen uppfyller också kraven som grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare steg-2).

Om utbildningen

Utbildningen är psykodynamiskt inriktad med teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi. Dessa teorier lägger tonvikt på människan som en relaterande varelse med en inre värld bestående av tidigare upplevelser och erfarenheter. I den inre världen formas genom livet mönster för hur man upplever sig själv och sin omvärld. Dessa mönster blir avgörande för hur man handlar i lika situationer. Goda livserfarenheter bidrar till mer kompetenta handlingsmönster, ett större välbefinnande och realistisk självutveckling. Med goda livserfarenheter avses trygga relationer som skapar möjlighet att känslomässigt smälta och bearbeta vad man har varit med om. Omvänt skapas psykisk ohälsa och ett relativt större beroende av omvärlden när viktiga erfarenheter i livet förblir obearbetade.

Efter genomförd utbildning kan du

 • bedriva psykoterapi under handledning
 • medverka i behandlingsprogram på institutioner som bedriver psykoterapeutisk verksamhet
 • tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt i ditt yrke
 • bidra till utformningen av psykosociala åtgärder
 • utföra behandlingsinsatser vid stress, trauman, kriser och psykisk ohälsa
 • fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare Steg-2)*

*Utbildningen uppfyller kraven som grundutbildning för den som vill fortsätta inom den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare steg-2). Sverigehälsan som privat utbildningsanordnare kan inte utfärda högskolepoäng men utbildningen utgör en grundutbildning för personer som vill söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (tidigare steg-2) under förutsättning att övriga behörighetskrav uppfylls. Utbildningens omfattning beräknas motsvara 60 högskolepoäng. Utbildningen är också godkänd som en del av specialistutbildningen för läkare.

Innehåll

Utbildningen består av fem huvuddelar

 • Teoretisk undervisning
 • Handledning
 • Egen psykoterapi
 • Psykoterapisammanfattning
 • Fördjupningstermin

I prospektet kan du läsa vidare om vad som ingår i varje huvuddel. Den fjärde terminen är en fördjupningstermin som ger kunskaper om stress och utbrändhet, krisbemötande och krisbehandling samt korttidspsykoterapi. Utbildningen är psykodynamiskt inriktad med teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi.

Lärare

Utbildningen leds av Karna Andersson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykodynamisk psykoterapi och handledare. Karna är också auktoriserad existentiell psykoterapeut. Hon är verksam på Psykologcentrum i Malmö och arbetar där med psykoterapi, handledning och utbildning. Vidare består utbildningen av flera olika delkurser där olika lärare ansvarar för respektive delkurs. Lärarna har alla lång klinisk erfarenhet samt undervisningsvana inom sitt ämnesområde.

Alla föreläsare

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig är Peter Stjernfeldt, Sverigehälsan. För kontakt gällande utbildningen välkommen att höra av dig till honom på telefon 040-698 60 18 eller via e-post, peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se.

Behörighet

För att antas till utbildningen behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande
 • utbildning och praktisk erfarenhet inom något människovårdande eller psykosocialt yrke

I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i beteendevetenskapligt ämne, motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen.

Urval

Utbildningsledningen gör en samlad bedömning av din teoretiska utbildning, arbetslivserfarenhet, egenterapi samt din personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen och antagning sker efter intervjun.

Utbildningskostnad

 • Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms
 • Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer
 • Total kostnad för fyra terminer: 111 600 kr inkl. moms (exkl. grupphandledning)
 • Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen
 • Kostnad för kurslitteratur tillkommer och beräknas till ca. 1 400 kr per termin
 • Antagning sker efter intervju

Fakturering sker vid kursstart
Du får en faktura till den adress du angivit i samband med att kursen startar.

Räntefri avbetalning i upp till 24 månader
Delbetala utbildningen via vår samarbetspartner Human Finans.

Human Finans

Individuell avbetalningsplan
Kontakta oss gärna så kommer vi fram till en lösning som passar dig.

Avbokning

 • Avbokning ska ske skriftligen minst 5 veckor innan kursstart. Som avbokningsdag räknas det datum då vi mottar din avbokning.
 • Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften.
 • Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
START

Malmö: 21 januari 2022

LÄNGD

4 terminer

KOSTNAD

27 900 kr inkl. moms/termin

LADDA NED PROSPEKT

Prospekt

LADDA NED BLANKETT FÖR ANSÖKAN

Ansökningsblankett

Grundutbildning i psykoterapi med PDT – Steg-1

 • [modal_text_link name="notice" class="gfield_description" id=""]Information om hantering av personuppgifter[/modal_text_link] [modal name="notice" title="Hantering av personuppgifter" size="big" background="" border_color="" show_footer="no" class="" id=""]

  För att kunna söka utbildningar och kurser via sverigehalsan.se behöver du lämna ifrån dig personuppgifter. Personuppgifterna består av Namn, Personnummer (det går även att söka om man saknar svenskt personnummer), E-postadress, Adress, Telefonnummer samt Ansökningshandlingar (d.v.s. eventuella betyg och arbetsgivarintyg etc.). Sverigehälsan AB använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig och utifrån dina ansökningshandlingar bedöma om du uppfyller behörighetskraven för utbildningen eller kursen samt ge ansökan ett urvalsvärde.

  Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Sverigehälsan AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som Sverigehälsan AB behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Sverigehälsan AB behandlar om dig.

  [/modal]
 • Först när du undertecknat din ansökan/anmälan blir den bindande.
  Du ansöker till utbildningen via detta webbformulär. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat den plats du erbjuds blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler: Avbokning ska ske skriftligen. Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post mottar din avbokning. Om avbokning sker mindre än 5 veckor före kursstart debiteras kursavgiften för första terminen. Om avbokning sker under pågående utbildning debiteras kursavgiften för innevarande samt nästkommande termin.
 • Utbildningskostnad

  Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms.

  Kursavgift per termin: 27 900 inkl. moms.

  I kursavgiften ingår teori. föreläsningar och seminarier. Kostnad för grupphandledning tillkommer med 60 000 inkl. moms fördelat på tre terminer.

  Total kostnad för 4 terminer: 111 600 kr inkl. moms samt 60 000 inkl. moms i kostnader för grupphandledning.

  Individuell handledning kan ske med godkännande av kursledningen. Kostnaderna för individuell handledning ingår ej i kurskostnaden.

  Kurslitteratur ingår ej, och beräknas till ca. 1 400 kr per termin. Antagning sker efter intervju.

  Fakturering sker i samband med kursstart. Anmälningsavgiften ingår i kurskostnaden. Resterande belopp erläggs enligt något av nedanstående alternativ. Observera att eventuell kurslitteratur ej ingår i kursavgiften. Ange önskat betalningssätt (sätt ett kryss vid önskat val):

  ___ Jag önskar betala hela kursavgiften före kursstart.
  ___ Jag vill ha information om avbetalning.
  ___ Någon annan finansierar utbildningen åt mig.

  Underskrift betalningsansvarig: ________________________________

  Namnförtydligande: _________________________________________
 • Antagning och avbokning

  Du ansöker till utbildningen på denna blankett. När vi mottagit din ansökan sker en bedömning av din behörighet. Du kallas därefter till intervju. Efter genomförd intervju erbjuds du en plats i utbildningen. När du accepterat din plats blir din ansökan bindande och då gäller följande avbokningsregler:

 • Anmälan

  Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning. Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och avbokning.

  Datum:____________________________________________________

  Ort: ______________________________________________________

  Namnteckning:______________________________________________

  Namnförtydligande:__________________________________________


  Ansökan returneras till:
  Sverigehälsan AB
  Nils Forsbergs plats 3
  217 54 Malmö
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Deltagarröster

Kajsa Liedén

Kajsa arbetar med stressrelaterad problematik och har gått vår instruktörsutbildning i mindfulness.

Alla deltagarröster →

Deltagarröster

Kajsa Liedén

Kajsa arbetar med stressrelaterad problematik och har gått vår instruktörsutbildning i mindfulness.

Alla deltagarröster →

HAR DU FRÅGOR?

Är du intresserad av eller har frågor om utbildningen? Skicka in en intresseanmälan!
Eller kontakta oss direkt på telefon 040-698 60 00 så hjälper vi dig direkt.
Vill du att vi kontaktar dig så fyll i dina kontaktuppgifter och eventuella frågor så återkommer vi till dig så inom kort!
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Till toppen